viernes, 14 de marzo de 2014

BBVA odolez zikinduta - 7. urteko ekintza / El BBVa manchado de sangre - por 7º año.... 7 urte daramazkigu BBVAren aurkako Plataforma BBVAren aurkako "aktibisten Biltzarra" deitzen, bankuaren Akziodunen Biltzarra dela-eta banku honen jarduera ez-etikoak salatzen. Aurten ere, aktibistek BBVAren dirua odolez zikinduta dagoela irudikatzen duen akzioa aurrera eraman dugu...

Desde hace 7 años la Plataforma contra el BBVA convocamos a la Junta de Activistas contra el BBVA, con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del banco. Un año más las personas activistas hemos conseguido llevar a cabo la acción con la que queremos simbolizar el dinero manchado de sangre con el que trafica el BBVA. Sangre que emana de las guerras que financia la entidad bancaria, sangre de las poblaciones que son desalojadas por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos y mineros, fatales además para el medio ambiente.7 urte daramagu BBVAren aurkako Plataforma BBVAren aurkako "aktibisten Biltzarra" deitzen, bankuaren Akziodunen Biltzarra dela medio.

Aurten ere, aktibistek BBVAren dirua odolez zikinduta dagoela irudikatzen duen akzioa aurrera eraman dugu...


"Desde hace 7 años la Plataforma contra el BBVA convocamos a la Junta de Activistas contra el BBVA, con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del banco.

Un año más las personas activistas hemos conseguido llevar a cabo la acción con la que queremos simbolizar el dinero manchado de sangre con el que trafica el BBVA. Sangre que emana de las guerras que financia la entidad bancaria, sangre de las poblaciones que son desalojadas por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos y mineros, fatales además para el medio ambiente.

En nuestra ciudad, en nuestro barrio, también podemos ver ese rastro de sangre, con desahucios, robo de dinero a través de preferentes y Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS), así como el congelamiento de sueldos y despidos que ha realizado entre sus trabajadoras/es, mientras se embolsa (datos de enero a septiembre) la cantidad de 3.077 millones de € en beneficios."

(behean gazteleraz)__________________________________________________________
Aurten ere BBVAren aurkako Plataforma Euskalduna Jauregiaren kanpoaldean ekarretaratuko da bankuaren finantza praktika arduragabeak salatzeko.
BBVAk finantza egituraren baitan inolako etikarik gabe jarduten duen multinazional paradigmatikoa dugu: 2013 garren urtean BBVAk 3.077[i]
millioi euroko etekina jaso izan ditu, hiritargoaren gehiengoak krisi sakon batetan murgilduta dagoen bitartean. Bankuek aurrera eramandako  espekulazioak eragindako krisia, hain zuzen ere,  nahiz eta ondorioak  herritarrok ordaindu behar izan ditugun, fondo estatalen desbideraketa eta kaleratzeak medio.

KRISIA FINANTZIAR ESTAFA
Krisi momentu hauetan, ez dugu ahaztu behar Banku eta Kaxek betetzen hari diren papera, eta hoien artean BBVAk, gauzatzen hari diren ehunako etxe kaleraketetan, oinarrizko eskubidea den etxebizitza duin bat izatearen gainetik pasatzen ari direlarik, etekin handiak izatearren. Bitartean, Bankuaren zuzendariak soldata lotsagabeak izaten jarraitzen duten bitartean. 2013eko maiatzaren 31ean Epaitegi Gorena BBVA zigortu zuen  senar emazte batzuei 291.488€ ordaintzera “preferenteen” erosketa eragindako kalteordainengatik. Pasaden urtarrilean, Bilboko epaitegi batek zigortu egin zuen berriz BBVA beste 68 pertsonei dirua itzultzera.
ARMAGINTZA

BBVAren etekinak izaera sozial, ingurumeneko eta gizakiarekiko inpaktu handia duten megaproiektuetan duen finantza partehartzeari esker ematen dira. BBVAk, Estatu mailako arma fabrikazio eta exportazio aferetako lehenengo inbertsorea da. Urteak darama armagintza enpresa espainarren akzioduna izaten (zuzenki edo ez) hala nola Indra, Ibérica del Espacio, Rymsa, Inmize, Hisdesat eta CESCE. Baita munduko armagintza enpresa handienetarikoa, Boeing (lehenengoa), EADS (seigarrena) eta Thales (hamargarrena). Azkenengo urteotan BBVAk arma nuklearren produkziari ekiten dioten hainbat enpresen finantzatzailea izan da, etatubatuarrak, britanikoak eta frantzesak. 

INGUROGIROA ETA GIZA ESKUBIDEAK

Beste alde batetik BBVAk ingurugiroaren suntsiketa eragiten duten proiektuak finantziatzen ditu. Hoietako proiektu asko babestutak dauden eta balio ekologiko handia duten lekuetan egiten dira. Aldi berean proiektu hauek ondorio bortitzak dituzte jasaten duten komunitateetan; bizi duten lekuaren suntsipena, beraien bizi moduaren galpena edota isurketengatik eragindako gaixotasunak besteak beste.

Ingurugirorako hondamendi handiak suposatu duten BBVAk finantziaturiko proiektu batzuk dira adibidez Ekuadorren OCPn(Oleoducto de crudo pesado) gertaturiko isurketa, Kurdistanen egin nahi den Ilisu presa (kalteak ingurugirorako eta bertan bizi diren 78.000 herritarren desplazamendua suposatuko du) edo Bio Bion (Txilen) eta Amazonian eraikindako urtegiak zeinek ingurugiroa eta bertan bizi diren herri indigenen bizitza kaltetu dute (herri sentiberenak kultural, sozial eta ekonomikoki).

LAN BALDINTZAK

Ezin dugu ahaztu BBVAk bere langileei inposatzen dizkien lan baldintza kaxkarrak, milaka lan postuekin amaituz eta gastuak murrizteko bere zerbitzuak azpikontratatuz.
Langileen soldatak izozten ditu etekinak biderkatzen dituen bitartean.

PARADISU FISKALAK

Azken 20 urteetan, BBVAk, eroskeri, presio polítiko eta paradisu fiskalak erabiliz banku latinoamerikar asko bereganatu ditu, espainar neokolonialismoaren gorakada izugarria suposatu duen operazioa izan da eta bankuaren ustelkeria frogatzeko beste aukera bat.

GIZA ERANTZUNKIZUN KORPORATIBOA

Horretaz gain BBVAk diru mordoa gastatzen du kultura, hezkuntza, garapena eta ingurugiroari lotutako ekimenetan. Inbertsio hauek bere Erantzunkizun Sozialaren estrategiaren barnean sartzen dira eta beraien helburua bankuaren irudia garbitzea da, badakizue: kaleratzeak, armen sal-erosketen finantziazioa, etabar. Erantzunkizun Sozialaren estrategiaren barnean sartu ditzakegu: "Jakintzaren Mugak Saria", bere hiru espezialitatekin: aldaketa klimatikoa, ekologia eta kontserbazioa, eta garapenerako lankidetza. Pasa den astean, BBVAk, berak kaleratzen dituen familiei 400 eurozko languntzak emango dizkie iragarri zuen. 

“Etorkizuneko Balioak” hezkuntza programa beste adibide bat da. Azkeneko programa hau duela hiru urte hasi zen ezartzen eskoletan, 6 eta 14 urte bitarteko ikasleei hezkuntza finantzieroa emateko. Helburua BBVAk diruarekiko daukan ideologia helaraztea da: indibidualismoan oinarritutako ideologia bat, norberekeria eta diru-gosea sustatzen duen ideologia bat. Hezkuntza programa honek gaur egungo sistema ekonomikoaren legitimaketan du ardatza; gutxi batzuen onura lortzeko, gehiengoen pobrezian, explotazioan eta ingurumenaren suntziketan oinarritzen den sistema bat, alegia.

ERRESISTENTZIA

Guzti honen aurrean, BBVAren aurkako Plataforma, gaur eta urte guztian zehar kaleetan jarraituko du banku honek beren etekinak lortzeko erabiltzen dituen bideak aditzera emateko eta gerretan, miseriaren sorkuntzan eta planetaren hondamenean duen erantzunkizuna salatzeko.
[i] De enero a septiembre de 2013

(gazteleraz)
CRISIS Y ESTAFA FINANCIERA

En estos momentos de crisis, no debemos olvidar el papel que están jugando bancos y cajas, y entre ellos el BBVA, en los cientos de desahucios que se están, pasando por encima de un derecho básico del ser humano como es la vivienda digna, con el único objetivo de obtener ingentes beneficios económicos. Mientras tanto los directivos del banco siguen recibiendo sueldos desorbitados.

El 31 de mayo 2013 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenó a BBVA a indemnizar con 291.488 euros más intereses a un matrimonio por los daños y perjuicios que les ocasionó la compra de preferentes. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao condenó el pasado enero a BBVA a reintegrar las cantidades recibidas para la compra de las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS), en sus emisiones de entre 2004 y 2007, a las 68 personas representadas en la demanda coletiva presentada por AdicaeARMAMENTO

El BBVA es el mayor inversor de todo el Estado en fabricación y exportación de armamento a regímenes y países en conflicto. Durante años ha sido y continúa siendo accionista de manera directa o indirecta de empresas españolas de armamento como Indra, Ibérica del Espacio, Rymsa, Inmize,Hisdesat y CESCE y de algunos de los mayores fabricantes de armamento del mundo como Boeing(primero), EADS (sexto) y Thales (décimo). En los últimos años, el BBVA se ha dedicado a financiar empresas implicadas en la producción de armas nucleares norteamericanas, británicas y francesas.


MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS

Por otra parte, el BBVA es responsable de la financiación de proyectos que causan una grande destrucción ambiental, muchos de ellos en lugares protegidos y con gran valor ecológico. Proyectos que a su vez tienen consecuencias graves en las comunidades que las sufren, como la destrucción del lugar donde habitan y la pérdida de sus formas de vida, además de enfermedades provocadas por vertidos. Algunos de los casos en los que el BBVA se ha visto involucrado y que han supuesto grandescatástrofes ambientales son por ejemplo el vertido ocurrido en EcuaDor en el OCP (Oleoducto de Crudo Pesado), la presa de Ilisu (Kurdistán), proyecto que de realizarse causaría graves impactos medioambientales y desplazaría a 78.000 personas, o el impacto ocasionado por los grandes embalses construidos en el Bio Bio (Chile) o en la Amazonia, que afectan tanto al medio ambiente como a laspoblaciones indígenas, las más vulnerables cultural, social y económicamente.


DERECHOS LABORALES

No olvidamos tampoco las míseras condiciones laborales que el BBVA esta aplicando progresivamente a sus  trabajador@s, destruyendo miles de puestos de trabajo y externalizando sus servicios para reducir costes. Sueldos de trabajadoras/os congelados mientras sus beneficios se multiplican cada ejercicio. Despidos que se están materializando en estos meses.


PARAISOS FISCALES

En los últimos 20 años, el BBVA, a través de sobornos y presiones políticas así como la utilización de paraísos fiscales, se ha hecho con una gran cantidad de bancos latinoamericanos, lo que supone una escalada sin precedentes del neocolonialismo español y un ejemplo más de sus prácticas corruptas.


RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Además de todo lo expuesto, el  BBVA gasta un a millonada en promocionar cultura, educación, actividades ambientales, etc. así como publicidad, que en realidad tienen como verdadero objetivo el promocionar sus siglas y el lavar su imagen (desahucios, financiación de fabricación de armamento, etc) a través de su  Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
Entre estas inversiones poco desinteresadas han destacado el Premio Fronteras del Conocimiento con sus modalidades Cambio Climático, Ecología y  Conservación o Cooperación al desarrollo, así como el reciente anuncio de que concederá ayudas de 400 euros a las mismas familias que desahucie. 

Otro ejemplo es el programa educativo "Valores de Futuro". BBVA inició hace tres años este programa destinado para dar educación financiera en los colegios, entre el alumnado de  6 a 14 años, tratando de inculcar a los alumnos la visión que el BBVA tiene respecto a la utilización del dinero: una visión que se traduce en individualismo,  inviolabilidad de la propiedad privada, el egoísmo o la codicia y  que busca legitimar y perpetuar el sistema actual, basado en el beneficio de unos pocos a costa de la explotación y de la miseria de la mayoría, así como en la destrucción del planeta.

RESISTENCIA

La Plataforma contra el BBVA, hoy y durante todo el año continuaremos denunciando en las calles la manera en la que el banco está obteniendo sus multimillonarios beneficios y el papel que juega en las guerras, la generación de miseria y la destrucción del planeta.

=============================================================
Gara 
 Rechazo en la calle y dentro de la Junta a la política financiera de BBVA (Juanjo Basterra)
 
Por séptimo año consecutivo, tres activistas de la Plataforma contra el BBVA burlaron la presencia policial y derramaron pintura roja para denunciar «la falta de escrúpulos del banco en sus prácticas financieras». También desde Adicae se criticaron esas prácticas y miembros de Kaltetuak recordaron a Francisco González que no ha obrado de forma correcta con las aportaciones de Eroski y de Fagor. La junta aprobó mejoras de los salarios de los directivos desde 2014.

P028_f02